Månad: februari 2015

Kärnfria och kärnrika frukter och bär

                       
Vår och sommar närmar sig och då är det även säsong för frukter, bär och annat gott
I dagens samhälle växer trenden med kärnfria frukter, och modifierade bär (tex blåbär som inte är blå inuti)
Alla naturliga frukter har kärnor eller fröer
Frukter utan kärnor är genetiskt modifierade
Folk äter kärnfria druvor, ananas, bananer, apelsiner, vattenmelon etc. av bl.a. bekvämlighetsskäl utan eftertanke
Vad får detta för konsekvenser i en elektrisk och organisk kropp?
Kärnfria modifierade produkter har låg mineralhalt, rånar kroppen på mineraler, sätter kroppen i obalans och orsakar näringsbrist, överväxt av candida m.m.
Dessa tar även energi från kroppen – mat skall ge energi, inte ta energi
Dessa kärnfria muterade produkter har onaturligt mycket (och komplext) socker som är mycket beroendeframkallande
Även om det är ekologiskt, är det viktigt att de har fröer och kärnor
Multinationella företag (tex. Monsanto) har tagit över gårdar och bönder och har patenterade frön
De har fått grönt ljus att patentera genetiskt modifierade och hybridfrukt (och andra grödor) och därmed äga dessa frön
Dessa muterade fröer är impotenta, infertila och genetiskt modifierade (Du är vad du äter)
Det finns möjlighet att stödja lokala farmare och bönder genom att handla ekologiskt och kärnrikt
En naturlig kropp kräver naturliga substanser. Välj dina frukter och bär klokt.
                    

ELF, ELM – strålningseffekter och förebyggande åtgärder

Universell lag ( och kvantfysik) och sunt förnuft säger att allt i universum rör sig och vibrerar
Allt i och runtomkring oss och jorden har sin egen vibratoriska frekvens, bil, mat, tv, bord, örter, även tankar och känslor
Även artificiella, syntetiska saker vibrerar, om än på en lägre frekvens (ELF) – allt detta styrs av vibrationslagen
Vi lever i ett osynligt hav av elektromagnetiska strålning

Subtila energier snurrar ständigt i och kring våra kroppar, oavsett om vi är medvetna om dem eller inte
Elektromagnetiska fält (EMF) är energivågor med frekvenser under 300 hertz eller cykler per sekund
De elektromagnetiska fält som vi möter dagligen kommer bl.a. från kraftledningar, mikrovågsugn, datorer, mobiltelefoner, hundratals andra vanliga elektriska apparater

Vad är de långvariga negativa effekterna allt vi exponeras för och vad kan vi göra för att minimera dessa effekter?
Extra låga frekvenser ( ELF) är extremt skadligt för allt liv på jorden på flera sätt
WHO har bl.a. klassificerat mobiltelefonstrålning som cancerframkallande för människor
Barn absorberar mer än 60 procent av strålningen in i hjärnan än vuxna

30 minuters exponering för strålning från smartphones orsakar signifikanta skador på mänskliga blodkroppars struktur och funktion
Några effekter kopplade till ELF är minnesförlust, depression, energiförlust, irritation, koncentrationssvårigheter, kronisk trötthet,
huvudvärk, försvagat immunförsvar, cancer
Eftersom vi paradoxalt nog inte kan undvika ELM, kan det vara fördelaktigt att vidta åtgärder, skaffa sig kunskap och skydda sig
Det finns effektiva metoder för att skydda sig, förebygga och minska effekterna av ELF-vågor

                 

Det kan vara fördelaktigt att minimera barns användning och exponering av ELF då barn är extra känsliga
Svenska strålskyddsstiftelsen har ett stort antal forskningsrapporter och resultat som visar de negativa effekterna av ELF

Forskning


Naturen, dioder, örter, organiska mineraler och en balanserad holistisk livsstil med energisk/elektrisk näring är några metoder för att minimera exponering av ELF så att kroppen och sinnena kan vibrera på den frekvensen den är gjord för.
.