Månad: april 2017

Ljus – naturligt och artificiellt ljust

                    

Att solljus (fullspektrum & ultraviolett) är fundamentalt för allt liv på jorden är ingen hemlighet. Människor, djur, växter och levande varelser behöver olika mycket ljus för att upprätthålla liv och livskvalitet.
D-vitamin bildas efter exponering av ultraviolett ljus i solen.
Enligt svenska strålsäkerhetsmyndigheten räcker det med 15-minuters sol för en person med ljus hy, och inte mer pga. risk för hudcancer, som ökar kraftigt. En person med mörk hy behöver mer UV-strålning för att tillgodose sig D-vitamin. Ju mörkare hy, desto mer är behovet av sol helt enkelt.

För tropiska djur och människor är regelbundet UV-ljus ett absolut måste för produktion av viktiga mineraler och vitamin, och detta är något som det tyvärr belyses för lite, dvs, hur mycket påverkan brist på ljus har för människor som kommer från tropiska områden. Fokus ligger snarare på att människor som skall akta sig för solen.

Hämmad tillväxt, deformering av ben och skelett, depression, sjukdomar och slutligen döden är konsekvenser av brist på UV-ljus för tropiska djur som ödlor etc. D-vitamin är nödvändigt för absorption av kalcium och fosfor, reglering av kalciumomsättning, tillväxt i allmänhet, normal tillväxt och utveckling av ben och tänder hos barn, förebyggande av muskelsvaghet, normal och frisk reglering av hjärtslag och stärkande av immunförsvar.

Det finns idag behandling av ljusterapi med fullspektrumljus som imiterar solljus och används mot bl.a depression och andra affektiva störningar.
Fullspektrumljus och UV-lampor i hushållet och på arbetsplatsen är ett bra sätt för personer med större ljusbehov att få D-vitamin när det är brist på sol pga väder, klimat och andra omständigheter.

Artificiellt ljus, energisnåla glödlampor, elektronikljus, blått ljus, solarium etc är skadliga för människokroppen. Exponering för blått ljus på natten, som avges av elektronik och energisnåla glödlampor är skadliga för hälsan, rubbar dygnsrytmer, humör, vakenhet under dagsljus enligt Harvard Medical School och det finns ett stort antal forskningsrapporter om detta att läsa sig till.
Att sola i solarium är inget bra sätt att få D-vitamin, men däremot kan det öka risken för hudcancer.

Vanliga glödlampor innehåller ej hela spektrumet av ljus och är således inte likvärdigt med solljus.
Balanserad holistisk energisk näring och livsstil möjliggör förmågan att kunna njuta mer av naturligt ljus, oavsett hy.

Tredje ögat, andra hjärnan och sjätte sinnet

Människokroppen är en fantastisk, magisk skapelse, vapen och verktyg för ändamål som överträffar den västerländska förståelsen.
Detta har inneburit att västerländsk vetenskap av förklarliga skäl nonchalerat, förminskat och avfärdat många viktiga kroppsdelar
Tallkottskörteln, blindtarmen, Jacobssons organ är exempel som ansetts rudimentära och inte ha någon särskild betydelse för kropp/sinnen

Inom andra kulturer, som går långt tillbaka, finns dock överflödig forskning, respekt och förståelse för kroppens alla delar
En del organ och delar kan kalcifieras pga. externa omständigheter som tex. ohälsosam livsstil, kemikalier, toxiner och programmering
En del organ är mer eller mindre utvecklade hos vissa folkgrupper, beroende på genetik, och användning eller icke användning av organ
Efter forskning börjar ”modern vetenskap” förstå betydelsen av kroppen, framförallt på senare tid, efter 70-talet och framåt
Borttagning av organ som anses rudimentära ökar kraftigt, detsamma gäller laglig och olaglig handel av organ och kroppsdelar

En naturlig, balanserad holistisk livsstil, förståelse och respekt för kroppen som en magisk skapelse ökar medvetenheten kring kroppen och alla dess delar och funktioner, som inte bara gäller det fysiska livet, utan även det icke-fysiska
Intuition, magkänsla, ”övernaturliga” upplevelser, balanserad hormonutsöndring, och fungerande kroppsrytmer ökar livskvalitén avsevärt
Magen kan antingen vara ens tempel eller ”kista” beroende på om man använder den som begravningsplats (för döda djur) eller helig plats
Nedan är några av kroppens bortglömda delar som är värda att forska vidare i, njuta av och experimentera med, för den som är intresserad
Det finns ett stort antal forskning och källor (inte Wikipedia) som har värdefull information om ovan nämnda saker
Övriga delar som nonchaleras men som är extremt värdefulla är bl.a. blindtarm (immunförsvar), halsmandlar, (immunförsvar), m.m.


Tallkottskörtel (tredje ögat)
-Utsöndrar viktiga hormoner, som bl.a. melatonin
-Reglerar mental hälsa
-Reglerar sexuell tillväxt
-Behöver solljus, rent vatten, naturlig näring
-Styr kroppsrytmer, sömn m.m.
-Anses av vissa kulturer vara säte för själen, spirituella upplevelser
-Kalcificieras av ohälsosam livsstil, fluorid, rökning, etc.


Jacobssons organ (sjätte sinnet)
-Sitter halvvägs upp i näsan
-Fångar upp feromoner ( luktfria molekyler) som skickas till hjärnan
-Reglerar rädsla, lycka, sexuell attraktion m.m.
-Säte för intuition
-Fångar upp information som resterande 5 sinnen inte fångar upp
-Anses av många äldre kulturer fungera som ett sjätte sinne
-Fungerar som luktsinne hos bl.a. ormar


Hjärnan i magen (andra hjärnan)
-Enormt ekosystem av bakterier
-Stort neuronnätverk
-Skickar information till hjärnan
-Styr magkänsla och humör
-Styr instinkt
-Styr Intuition m.m.

Huden – kroppens största organ


I samhället är det normalt att trots att vi levt med vår kropp/sinnen i alla år vänder sig till en främling för att få svar när vi har problem
Alternativet för oss som vågar är att ta eget ansvar, utbilda sig, lyssna på vår kropp, lära känna den så vi kan vårda den – kunskap är makt
Huden (dermis) är kroppens största organ och har fler funktioner, bl.a. att skydda mot främmande organismer, lagra fett, bilda D-vitamin, känna av beröring, temperatur, utsöndra salter, reflektera blodet, och ett sort antal ytterligare funktioner

Livet börjar bokstavligen med huden då ektoderm (yttre hudlager), endoterm (inre hudlager) och mesoderm (mellanlager) utgör de primära stadien av embryot som sen bildar nervsystem, ryggrad, hjärna, slemhinnor, körtlar, hår, naglar etc.
Tänker man sig huden som en organ, precis som tex levern, njurarna så får man ett annat perspektiv och en större vilja att ta hand om huden
Eftersom huden är en extern reflektion av blodet så kan diverse hudbesvär och åkommor ha sin orsak i blodet
Det finns diverse hudbesvär och sjukdomar i dag, såsom psoriasis, vitiligo, eksem, torrhet etc.

Inom västerländsk synsätt vårdar man symptomen istället för att jobba med grundorsak för att eliminera, vilket gör att problem återkommer
Detta öppnar upp för en kommersiell marknad där hudprodukter, krämer för att täcka över huden och dölja diverse hudproblem
Det är normalt att sminka sig, använda diverse ”make-up”, krämer, hudprodukter, hygienprodukter där innehållsförteckning är lång och fylld med giftiga medel som bl.a. SLS (sodium laureth sulfate) och en massa kemikalier som användaren knappt känner till, och med diverse varningstext

Det finns dock naturliga alternativ till dessa för oss som är intresserade av att vårda och ta hand om huden från ett naturligt, holistiskt perspektiv
Det finns många orsaker till hudsjukdomar: sur och slembildande diet, p-piller, fluoriderat vatten, kött innehållande diverse hormoner, tillsatser i mat, mejeriprodukter, raffinerat spannmål, stärkelse, godis, kaffe, läsk, alkohol, hygienprodukter med kemiska medel, tvål, schampo, kosmetika parfym, stress, oro, för att nämna några, och eftersom detta ingår i vardagslivet för många kan det vara bra att hitta sätt att rensa sig regelbundet

Det finns naturliga förebyggande medel för ett rensa blodet löpande och hålla kropp, organ, blod och hud och sinnen friska och elektriska
För extern vård finns naturliga mineralrika medel (kokosolja, Sheasmör, Moringa) som tvål, schampo, krämer, deodorant etc., utan tillsatser
Havsaltblötning, bentonitlera, botaniska oljor, ansiktsångbehandling, sol, rent vatten, örter naturliga alternativ värt att forska vidare i och njuta av, likaså en balanserad holistisk livsstil
Melanocyt som är en typ av melaninproducerande cell som är också värd att forska mer om. Love the skin you’re in.

Hormoner och hormonstörande ämnen

                                   

Hormonsystem styr flera av kroppens funktioner och är obeskrivligt viktigt för vår livskvalitet.
Ämnesomsättningen, tillväxten, stress- och belöningssystemen, fortplantningen regleras av hormoner.
Olika industrikemikalier kommer in i kroppen och påverkar våra hormonsystem.
Vissa kemikalier (SLS exempelvis) kan påverka hormonsystemet och kallas därför hormonstörande ämnen.
Dessa ämnen förekommer i flera vardagsvaror bland oss.
Dessa misstänks vara en av anledningarna till ökningen av några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle.

Så här fungerar hormonstörande ämnen:
Hormonstörande ämnen fungerar annorlunda än många andra miljögifter.
Andra miljögifter blir giftigare ju mer man får i sig.
Därför kan man bestämma gränsvärden för hur mycket av dem som man kan tillåta.
Men så är det inte för hormonstörande ämnen.
Här kan låga halter av ämnen påverka kroppen, medan högre halter inte behöver göra det.
Det går alltså inte att säkert säga när de blir farliga för oss.
Kopplingar mellan hormonstörande ämnen och bland annat diabetes typ 2, svårighet att få barn och, och hjärnans utveckling.
Bröst-, testikel- och sköldkörtelcancer.
Hormonstörande ämnen anses därför av många forskare vara en bidragande faktor till några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle.
Det gör dem även till ett samhällsekonomiskt problem.

330 miljoner kronor per år i de nordiska länderna. Det är kostnaden för fyra sjukdomar kopplade till hormonstörande ämnen som påverkar den manliga fortplantningsförmågan, enligt Nordiska ministerrådet.

Tusen gånger så mycket, 300 miljarder kronor per år i EU. Det är kostnaden för nio olika negativa hälsoeffekter kopplade till hormonstörande ämnen, enligt hälsoorganisationen Health and Environment Alliance.
Och det är inte bara människor som påverkas, utan även djur och i förlängningen vårt ekosystem och miljö.

Vitt socker, bordsalt, floursur och slembildande mat, tobak, alkohol och andra toxiner påverkar hormonsystemet på ett negativt sätt.
En balanserad holistisk livsstil med regelbundna rensningar och detox, rent vatten strukturerat, organiska mineraler och vilda naturliga örter är bra hjälpmedel för att eliminera toxiner, kemikalier och andra toxiner som kan störa hormonella systemet.

I Hinduism, tros (sanskrit: Cakra, Pali: Cakka, Tamil: chakra) chakror tros vara en energipunkter i den subtila kroppen. Kanaler i den subtila kroppen genom vilken livskraften (prana) (icke-fysiska) eller livsenergi (icke-fysiska) drag sitter. Dessa tros vara direkt kopplade till det endokrina systemet.