Kategori: Förebyggande hälsa

Vacciner

                        

Den 4 maj 2017 ska regeringen och svenska riksdagen ta ställning till en motion om obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram

Syftet med denna text är att informera och utbilda om vaccin, om naturliga alternativ och inspirera till att utbilda, forska, agera och göra ett klokt val

Vaccinera: ”en handling eller process av inokulering med ett vaccin för att producera immunitet mot en infektionssjukdom”

Ett vaccin definieras som: en beredning av ett försvagat eller dödat patogen, såsom bakterie eller virus, som används för att vaccinera

Läkemedelsverket rekommenderar att vaccinera sig mot allt från influensa, hepatit, malaria, svin, fågel, och ett stort antal tilltänka åkommor

Personligen väljer jag förebyggande naturliga alternativ och har inte behövt vaccinera mig mot något, eller varit sjuk, eller förkyld under drygt 7 år efter diverse åtgärder med styrkande av immunförsvaret och applicering av kunskap. Inte heller vid utlandsresor har jag behövt vaccinera mig mot något

5,3 miljoner svenskar vaccinerade sig mot svininfluensan när ”media”, ”läke”medelsverket, WHO basunerade ut om en väntande pandemi

Sverige shoppade loss Pandemrix för 1,3 miljarder kronor, motsvarande 18 miljoner doser, 2 tilltänka doser för varje medborgare

Idag är ca 350 drabbade av narkolepsi, en neurologisk sjukdom som rubbar hjärnans reglering av sömn och vakenhet och diverse andra åkommor

Vaccinserum består av bl.a.: formaldehyd (balsameringsvätska), aluminiumfosfat, var från kor, sackaros, koppar, svinblod, främmande virala proteinpartiklar, rester av kyckling och äggembryosubstanser, timerosal (ett derivat av giftig kvicksilver), kadmium, hästblod, kaninhjärnvävnad, hundnjurvävnad, apnjurecellkultur, aborterade mänskliga fostervävnad (från kvinnliga aborter); natriumklorid, mjölkpulver), salpetersyra, fårblod-odlingsmedium, natriumhydroxid, ammoniumsulfat, glycerol, fenoxietanol (bilfrost), kalvserum, och över 70 mer giftiga ämnen

Några av dokumenterade bieffekter av diverse vacciner är: blodsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, hjärnskador, förlamning, neurologisk försämring, autism, för tidigt åldrande, cancer (och leukemi); multipel skleros, plötslig spädbarnsdöd, astma, epilepsi, kronisk melankoli, inlärningssvårigheter m.m.

Då fria viljan än så länge råder i ett demokratiskt samhälle, kan den som väljer att inte vaccinera sig informera och utbilda sig om förebyggande åtgärder, samt om mer hälsosammare alternativ. Naturen, immunförsvaret, förståelse av kroppen och en balanserad holistisk livsstil är ett bra sätt att börja

Ett argument som föräldrar till vaccinerade barn använder är rädslan att icke vaccinerade barn ska utgöra ett hot för deras vaccinerade barn vilket kan sakna logik eller saklighet, då syftet med vaccin torde vara att utgöra ett skydd

Vad du än väljer att göra för val för dig och dina barn så välj klokt, eftersom allt har en konsekvens och med facit i hand betalar varken media, läkemedelsverket för skadliga effekterna av vaccin som det inneburit för de drabbade av tex Pandemrix

Rädsla ( skapad av bl.a. ”media”) kan få en att göra drastiska ogenomtänkta val. Kunskap och applicering är makt.

http://www.thenhf.se/det-gar-ej-att-pa-laglig-vag-tvangsvaccinera-sin-befolkning/

https://data.riksdagen.se/fil/42B6012B-8BC1-4A26-B628-FFA6D6002CB2

https://www.svd.se/superepidemilogen-om-massvaccineringen-mest-upprord-ar-jag-over-att-ingen-tagit-ansvar

Murder By Injection: the Story of the Medical Conspiracy Against America by Eustace Mullins

Hormoner och hormonstörande ämnen

                                   

Hormonsystem styr flera av kroppens funktioner och är obeskrivligt viktigt för vår livskvalitet.
Ämnesomsättningen, tillväxten, stress- och belöningssystemen, fortplantningen regleras av hormoner.
Olika industrikemikalier kommer in i kroppen och påverkar våra hormonsystem.
Vissa kemikalier (SLS exempelvis) kan påverka hormonsystemet och kallas därför hormonstörande ämnen.
Dessa ämnen förekommer i flera vardagsvaror bland oss.
Dessa misstänks vara en av anledningarna till ökningen av några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle.

Så här fungerar hormonstörande ämnen:
Hormonstörande ämnen fungerar annorlunda än många andra miljögifter.
Andra miljögifter blir giftigare ju mer man får i sig.
Därför kan man bestämma gränsvärden för hur mycket av dem som man kan tillåta.
Men så är det inte för hormonstörande ämnen.
Här kan låga halter av ämnen påverka kroppen, medan högre halter inte behöver göra det.
Det går alltså inte att säkert säga när de blir farliga för oss.
Kopplingar mellan hormonstörande ämnen och bland annat diabetes typ 2, svårighet att få barn och, och hjärnans utveckling.
Bröst-, testikel- och sköldkörtelcancer.
Hormonstörande ämnen anses därför av många forskare vara en bidragande faktor till några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle.
Det gör dem även till ett samhällsekonomiskt problem.

330 miljoner kronor per år i de nordiska länderna. Det är kostnaden för fyra sjukdomar kopplade till hormonstörande ämnen som påverkar den manliga fortplantningsförmågan, enligt Nordiska ministerrådet.

Tusen gånger så mycket, 300 miljarder kronor per år i EU. Det är kostnaden för nio olika negativa hälsoeffekter kopplade till hormonstörande ämnen, enligt hälsoorganisationen Health and Environment Alliance.
Och det är inte bara människor som påverkas, utan även djur och i förlängningen vårt ekosystem och miljö.

Vitt socker, bordsalt, floursur och slembildande mat, tobak, alkohol och andra toxiner påverkar hormonsystemet på ett negativt sätt.
En balanserad holistisk livsstil med regelbundna rensningar och detox, rent vatten strukturerat, organiska mineraler och vilda naturliga örter är bra hjälpmedel för att eliminera toxiner, kemikalier och andra toxiner som kan störa hormonella systemet.

I Hinduism, tros (sanskrit: Cakra, Pali: Cakka, Tamil: chakra) chakror tros vara en energipunkter i den subtila kroppen. Kanaler i den subtila kroppen genom vilken livskraften (prana) (icke-fysiska) eller livsenergi (icke-fysiska) drag sitter. Dessa tros vara direkt kopplade till det endokrina systemet.

ELF, ELM – strålningseffekter och förebyggande åtgärder

Universell lag ( och kvantfysik) och sunt förnuft säger att allt i universum rör sig och vibrerar
Allt i och runtomkring oss och jorden har sin egen vibratoriska frekvens, bil, mat, tv, bord, örter, även tankar och känslor
Även artificiella, syntetiska saker vibrerar, om än på en lägre frekvens (ELF) – allt detta styrs av vibrationslagen
Vi lever i ett osynligt hav av elektromagnetiska strålning

Subtila energier snurrar ständigt i och kring våra kroppar, oavsett om vi är medvetna om dem eller inte
Elektromagnetiska fält (EMF) är energivågor med frekvenser under 300 hertz eller cykler per sekund
De elektromagnetiska fält som vi möter dagligen kommer bl.a. från kraftledningar, mikrovågsugn, datorer, mobiltelefoner, hundratals andra vanliga elektriska apparater

Vad är de långvariga negativa effekterna allt vi exponeras för och vad kan vi göra för att minimera dessa effekter?
Extra låga frekvenser ( ELF) är extremt skadligt för allt liv på jorden på flera sätt
WHO har bl.a. klassificerat mobiltelefonstrålning som cancerframkallande för människor
Barn absorberar mer än 60 procent av strålningen in i hjärnan än vuxna

30 minuters exponering för strålning från smartphones orsakar signifikanta skador på mänskliga blodkroppars struktur och funktion
Några effekter kopplade till ELF är minnesförlust, depression, energiförlust, irritation, koncentrationssvårigheter, kronisk trötthet,
huvudvärk, försvagat immunförsvar, cancer
Eftersom vi paradoxalt nog inte kan undvika ELM, kan det vara fördelaktigt att vidta åtgärder, skaffa sig kunskap och skydda sig
Det finns effektiva metoder för att skydda sig, förebygga och minska effekterna av ELF-vågor

                 

Det kan vara fördelaktigt att minimera barns användning och exponering av ELF då barn är extra känsliga
Svenska strålskyddsstiftelsen har ett stort antal forskningsrapporter och resultat som visar de negativa effekterna av ELF

Forskning


Naturen, dioder, örter, organiska mineraler och en balanserad holistisk livsstil med energisk/elektrisk näring är några metoder för att minimera exponering av ELF så att kroppen och sinnena kan vibrera på den frekvensen den är gjord för.
.