Detox, fasta & rening


Orden detox och fasta är något som kan vara främmande, och skrämmande för många, trots att det har gjorts i tusentals år i olika kulturer.
Det finns många olika typer av fasta idag och detsamma gäller för detox.
Att detoxa innebär kortfattat att rengöra kroppen från diverse gifter och toxiner som ansamlats, och precis som med allt annat skapas det trender för.
Samhället är programmerat att minst tre fulla måltider skall ätas, d.v.s. frukost, lunch och middag, och gärna lite mellanmål och snacks däremellan. Detta följs slaviskt utan eftertanke och får därmed konsekvenser, speciellt när de flesta inte går på toalett eller eliminerar lika många gånger om dagen som de äter, vilket borde vara regel. Annars bildas det oundvikligen trafikkö i tarmsystemet och vi vet nog hur det kan kännas att hamna i trafikkö och kaos, dvs irritation kan uppstå som sen kan leda till andra konsekvenser.        Nedan lite symbolik för den som förstår.

 

Det finns många olika anledningar till att fasta och många fördelar med att vila tarmsystemet och tillåta kroppen att rensa sig. Det finns dessutom en hel del forskning som visar att matberoende och emotionellt ätande kan jämföras med drogberoende. Idag dör det fler människor i världen av fetma och sjukdomar relaterade till fetma än av svält, enligt WHO, världshälsoorganisationen. Fetma ökar kraftigt i Sverige, man räknar med att ungefär 800 000 svenskar lider av fetma, vilket motsvarar ungefär 14 procent av alla i åldern 16 – 84 år.
Matberoende och emotionellt ätande göder inte det relevanta näringsbehovet när vi inte känner till vad vi bör stoppar i oss och när.

Det är viktigt att följa kroppens naturliga rytmen för ätande, assimilering och eliminering för optimal hälsa. Det innebär att mellan 11:00 – 19:00 är det fast föda som gäller, 19:00 – 03:00 är tid för assimilering av föda, och mellan 03:00 -11:00 är det tid för eliminering av toxiner och avfall. Om vi fortfarande äter fast föda under tiden för eliminering eller assimilering kommer kroppen dessvärre inte att kunna tillgodose sig de näringsämnen som vi konsumerar. Om vi inte har fullständiga elimineringar, d.v.s genom avföring, urin, svettningar, utandning så ansamlas toxiner i kroppen och försurar den, vilket försvagar immunförsvaret. Kroppen behöver ha ett väl fungerande tarmsystem för att kunna uppnå optimal hälsa.
Följer vi kroppens naturliga rytmen och har en balanserad holistisk syn på näring så behöver vi inte följa några trender.

             
Några av fördelar med att fast är bl.a. rensning på cellulär nivå, återhämtning, renande och vilande av tarmsystemet, organ, blod och lymfsystem, förbränning av fett, höjning av energinivån, rensning av toxiner och överflödigt slem, förstärkande av immunförsvar, förbättring av mental hälsa, vitalisering av ämnesomsättning, förebyggande och motverkande av inflammationer och höjning av kroppen och cellernas elektricitet.
Några av effektiva fasta som också fungerar som detox är juicefasta, fruktfasta, kokosvattenfasta och vattenfasta. Det är viktigt att vattnet är rent och strukturerat för att uppnå optimal resultat av fasta och detox eftersom vattnet är det som gör det stora jobbet. Naturliga örter är bra hjälpmedel för detox, rensning och mineralisering av kroppen.