Blogg och artiklar

ELF, ELM – strålningseffekter och förebyggande åtgärder

Universell lag ( och kvantfysik) och sunt förnuft säger att allt i universum rör sig och vibrerar
Allt i och runtomkring oss och jorden har sin egen vibratoriska frekvens, bil, mat, tv, bord, örter, även tankar och känslor
Även artificiella, syntetiska saker vibrerar, om än på en lägre frekvens (ELF) – allt detta styrs av vibrationslagen
Vi lever i ett osynligt hav av elektromagnetiska strålning

Subtila energier snurrar ständigt i och kring våra kroppar, oavsett om vi är medvetna om dem eller inte
Elektromagnetiska fält (EMF) är energivågor med frekvenser under 300 hertz eller cykler per sekund
De elektromagnetiska fält som vi möter dagligen kommer bl.a. från kraftledningar, mikrovågsugn, datorer, mobiltelefoner, hundratals andra vanliga elektriska apparater

Vad är de långvariga negativa effekterna allt vi exponeras för och vad kan vi göra för att minimera dessa effekter?
Extra låga frekvenser ( ELF) är extremt skadligt för allt liv på jorden på flera sätt
WHO har bl.a. klassificerat mobiltelefonstrålning som cancerframkallande för människor
Barn absorberar mer än 60 procent av strålningen in i hjärnan än vuxna

30 minuters exponering för strålning från smartphones orsakar signifikanta skador på mänskliga blodkroppars struktur och funktion
Några effekter kopplade till ELF är minnesförlust, depression, energiförlust, irritation, koncentrationssvårigheter, kronisk trötthet,
huvudvärk, försvagat immunförsvar, cancer
Eftersom vi paradoxalt nog inte kan undvika ELM, kan det vara fördelaktigt att vidta åtgärder, skaffa sig kunskap och skydda sig
Det finns effektiva metoder för att skydda sig, förebygga och minska effekterna av ELF-vågor

                 

Det kan vara fördelaktigt att minimera barns användning och exponering av ELF då barn är extra känsliga
Svenska strålskyddsstiftelsen har ett stort antal forskningsrapporter och resultat som visar de negativa effekterna av ELF

Forskning


Naturen, dioder, örter, organiska mineraler och en balanserad holistisk livsstil med energisk/elektrisk näring är några metoder för att minimera exponering av ELF så att kroppen och sinnena kan vibrera på den frekvensen den är gjord för.
.

Write a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *