Blogg och artiklar

Hormoner och hormonstörande ämnen

                                   

Hormonsystem styr flera av kroppens funktioner och är obeskrivligt viktigt för vår livskvalitet.
Ämnesomsättningen, tillväxten, stress- och belöningssystemen, fortplantningen regleras av hormoner.
Olika industrikemikalier kommer in i kroppen och påverkar våra hormonsystem.
Vissa kemikalier (SLS exempelvis) kan påverka hormonsystemet och kallas därför hormonstörande ämnen.
Dessa ämnen förekommer i flera vardagsvaror bland oss.
Dessa misstänks vara en av anledningarna till ökningen av några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle.

Så här fungerar hormonstörande ämnen:
Hormonstörande ämnen fungerar annorlunda än många andra miljögifter.
Andra miljögifter blir giftigare ju mer man får i sig.
Därför kan man bestämma gränsvärden för hur mycket av dem som man kan tillåta.
Men så är det inte för hormonstörande ämnen.
Här kan låga halter av ämnen påverka kroppen, medan högre halter inte behöver göra det.
Det går alltså inte att säkert säga när de blir farliga för oss.
Kopplingar mellan hormonstörande ämnen och bland annat diabetes typ 2, svårighet att få barn och, och hjärnans utveckling.
Bröst-, testikel- och sköldkörtelcancer.
Hormonstörande ämnen anses därför av många forskare vara en bidragande faktor till några av de vanligaste folksjukdomarna i vårt samhälle.
Det gör dem även till ett samhällsekonomiskt problem.

330 miljoner kronor per år i de nordiska länderna. Det är kostnaden för fyra sjukdomar kopplade till hormonstörande ämnen som påverkar den manliga fortplantningsförmågan, enligt Nordiska ministerrådet.

Tusen gånger så mycket, 300 miljarder kronor per år i EU. Det är kostnaden för nio olika negativa hälsoeffekter kopplade till hormonstörande ämnen, enligt hälsoorganisationen Health and Environment Alliance.
Och det är inte bara människor som påverkas, utan även djur och i förlängningen vårt ekosystem och miljö.

Vitt socker, bordsalt, floursur och slembildande mat, tobak, alkohol och andra toxiner påverkar hormonsystemet på ett negativt sätt.
En balanserad holistisk livsstil med regelbundna rensningar och detox, rent vatten strukturerat, organiska mineraler och vilda naturliga örter är bra hjälpmedel för att eliminera toxiner, kemikalier och andra toxiner som kan störa hormonella systemet.

I Hinduism, tros (sanskrit: Cakra, Pali: Cakka, Tamil: chakra) chakror tros vara en energipunkter i den subtila kroppen. Kanaler i den subtila kroppen genom vilken livskraften (prana) (icke-fysiska) eller livsenergi (icke-fysiska) drag sitter. Dessa tros vara direkt kopplade till det endokrina systemet.

Write a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *