Kunskap om kroppen och dess magiska kraft

Människokroppen är en magisk, elektrisk, organisk och fantastisk skapelse.
Vår kropp och våra sinnen är vårt fordon, vapen, färdmedel, verktyg och instrument som vi använder för att registrera och regissera alla upplevelser i livet. Våra kroppar och sinnen kan vara fängelser vi lever i samtidigt som det kan vara verktygen för befrielser, beroende på om vi lär oss att bemästra dem.Att sätta sig i ett avancerat fordon och inte veta hur det fungerar, hur vi styr, tankar den kan leda till otrevlig konsekvenser. De flesta av oss byter olja oftare ’än vi renar blod och gör en helrekond oftare än en helkroppsdetox.
Vi känner inte alltid till vart olika delar av kroppen sitter som tex villi, Jacobsons organ, tallkottskörtel, och vilka funktioner alla delar har.
Mycket av modern teknologi och uppfinningar är kopierat från och imiterar naturen, kroppen och organiska varelser.

Bilen kopierar människans olika system, datorn kopierar hjärnan, generatorn kopierar hjärtat, sensor kopierar näsa, satellit kopierar öron, kamera kopierar ögon, antenn kopierar hår osv.
Det finns bilar och flygplan som går på autopilot och detsamma gäller för vissa av oss då våra kroppar och sinnen går på autopilot utan eftertanke, som tex andning m.m.
I och med teknologins framfart innebär detta för vissa att vi slutar lära känna och använda delar av vår kropp och sinnen.
Allt ansvar ligger dock på oss att ta kontrollen över sin kropp, hälsa och livskvalitet genom att lära känna kroppen, dess funktioner och olika delar.
Vare sig det handlar om vår fysiska, emotionella, spirituella eller mentala kropp så börjar allt med det vi stoppar i oss och den information vi tar in till våra sinnen, och hur vi renar oss från allt gift och toxiner som kommer in i oss. Det finns inget rätt eller fel då vi alla är på vår egen individuella resa med olika färdriktningar och adress.
Eftersom våra kroppar och sinnen är våra fordon dock, så blir färden och detta liv mer givande ju mer vi lär känna våra kroppar, så att vi kan kommunicera och lyssna på den.

-Människokroppen är elektrisk och organisk vilket innebär att den kräver likvärdig näring
-Kroppen följer naturens rytmen och cykler
-Producerar egen näring under rätt förutsättningar
-Behöver främst ljus, syre, rent vatten och mineraler
-Söker efter balans och välmående om vi inte hindrar den
-Är självläkande