Blogg och artiklar

Lungor, andning och övningar

Att andas är något vi ibland kan ta för givet eftersom det sker utan att vi behöver fundera så mycket på det, för de flesta av oss.

När andningsorgan och lungor blir påverkade blir vi dock påminda om det och även om hur värdefullt det är att kunna andas ohämmat-

Våra lungor har fler funktioner, allt ifrån att se till att vi kan andas, att blodet och cellerna får ta del av inkommande syre, rensa ut gifter och toxiner genom utandning, att ta in livsenergi och prana och en del andra viktiga funktioner.

Friska lungor kan avgöra ens livskvalitet på flera sätt. Lungorna samlar dagligen, slem, toxiner, parasiter, gifter och är dock inte helt enkelt att rengöra.

Att andas rätt är något vi också tar för givet och som kan verka basalt men där tyvärr vi många gånger gör fel och där vi kan lära oss av hur spädbarn andas, d.v.s. noggrann, djupt där magen fylls som en ballong vid inandning och pyser ut vid utandning.

Vi omgärdas konstant av föroreningar i luften, stress, humörstörning som kan leda till ytligt andning som i sin tur kan leda till ytterligare stress, respiratoriska besvär och även felaktig kroppshållning. Dessutom får inte blodet och cellerna de syremängden de behöver om vi inte andas rätt.

Vad rökning gör för lungorna är nog redan välkänt och inget vi behöver fördjupa oss i men här kan en bild säga mer än ord.

Vår andning förändras beroende på vår sinnesstämning, dvs. om vi är arga, stressade, glada, nervösa, upphetsade, exalterade m.m.

Genom att ta kontroll över vår andning och vara medvetna kan vi också ta kontroll över vår hälsa och livskvalitet.

Det finns många bra böcker och källor där vi kan lära oss mer om våra lungor och även om vikten av rätt andning och hur andning kan ta oss till olika medvetandetillstånd och upplevelser. Det är viktigt att vi använder näsan och inte munnen för inandning eftersom det är en del av poängen med att ha en näsa.

            

Meditation kan förstärkas genom att addera medveten djup andning och olika medvetandetillstånd kan även uppnås genom detta.

Djupa andningsövningar innan träningspass är fördelaktigt då kroppen syresätts på bästa sätt.

B.H.E.N. rekommenderar att börja och avsluta dagen med ca 10 minuters djupa andningsövningar för att syresätta kroppen, och bestämma intention och styra sin energi för dagen och natten. Att vara ute i naturen bland träd och skog och ifrån storstäder med bilavgaser och diverse gifter kan också vara fördelaktigt för lungorna och för andningen.

Boken The Science of Breath med Yogi Ramachakra finns gratis att ladda hem på nätet för fördjupning inom ämnen.

 

Write a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *