Vatten och dess betydelser

Att vatten är fundamentalt råder det ingen tvekan om.
Men vad är egentligen rent vatten, vilken typ av vatten kan kroppen tas upp och vad är strukturerat vatten?
Mona Harrison har i sin bok Sacred Water skrivit oerhörd mycket värdefullt som är värd att läsa om.

Nedan är några goda effekter som rent strukturerat vatten har på människokroppen:
-Vatten behövs för att skydda kroppens organ och vävnader
-Hjälper till att förebygga förstoppning
-Hjälper till att lösa upp mineraler och näringsämnen så att kroppen kan ta upp dem
-Fuktar vävnader i kroppen, munnen, ögonen och näsan
-Reglerar kroppens temperatur
-Smörjer lederna
-Minskar bördan på njurarna och levern genom att spola ut avfallsrester och gifter
-Transporterar näring och syre till cellerna

Den fysiska kroppen består av ca 75% vatten
-Musklerna ca 75%
-Blodet ca 90%
-Hjärnan ca 90%
-Ryggraden ca 85%
-Lungorna ca 90%
-Benen ca 25%

Kranvatten kan innehålla: Föroreningar som t.ex. inorganisk fluorid, klor, bly, kvicksilver, koppar, arsenik, avlagringar, slam, bekämpningsmedel och läkemedelsrester från mediciner som t.ex. antidepressiva, p-piller och antibiotika och även andra kemikalier (Källa: analys kan göras i labb, http://brunnsvatten.alcontrol.se/ – ( rapport skickas vid intresse)

Alternativ som fungerar bra som komplement till strukturerat vatten är
-vatten från vattenrika frukter när det är säsong ( meloner, gurka osv)
-källvatten
-destillerat vatten mineraliserat med tex , under kortare perioder vid tex detox

Fluor i dricksvattnet
– Debatt kring fluor har tagit ny fart sedan en pilotstudie vid Harvard visat att halter som förkommer i svenskt dricksvatten tycks femfaldiga risken för skelettcancer hos pojkar. I ett upprop kräver forskare och experter att riskerna utreds. En av undertecknarna är svenske Nobelpristagaren Arvid Carlsson.

Läs mer på
https://www.svd.se/fluor-i-dricksvattnet-kan-ge-cancer

Mer om vatten och att strukturera vatten